Un passeig per la cultura popular del Montseny

Un passeig per la cultura popular del Montseny
  • editorial: Medol
  • autor/a: M. Àngels Bonet i Galobart
ISBN: 9788495559791
Preu sense IVA: 11,54€
Preu (IVA inclòs): 12,00€
Disponibilitat: El tenim
Núm. de llibres que tenim: 1

Records, Tradicion s, remeis, coneixement del medi...

Aquest llibre és el recull d’una part de la cultura popular del massís. Hi són tractats temes tan rellevants com la salut (tant de les persones com del bestiar), els coneixements i creences sobre les propietats de les plantes, la cli matologia, la influència de la lluna en l’agricultura o en altres àmbits, algunes pràctiques i tècniques agrícoles tradicionals, aspectes diversos de la vida quotidiana, dels pastors o de l’explotació tradicional del bosc, i apunts diversos sobre el coneixement que té la gent del medi natural. La tria no l’hem pas feta nosaltres; eren les mateixes persones amb qui conversàvem que anaven desplegant aquest ventall de temes tan suggestiu. Per això, hem preferit que, majoritàriament, siguin ells els qui prenguin la paraula –mantenint així tota la riquesa lèxica i la vivesa de la llengua parlada–, tot limitant-nos a posar un xic d’ordre en la diversitat de temes tractats, talment com si ens permetéssim, en certa manera, de conduir el fil de la conversa.

Premi Joan Amades de Cultura Popular 2002.