Llenguatge musical, 3r nivell

21,00

Vull reservar el llibre per quan estigui disponible

ISBN: 9788498839135 Categoria: Etiqueta:
Comparteix-ho!

Descripció

Amb el Llenguatge musical 3r nivell, comencem una estructura sistemàtica que mantindrem fins al final de l’etapa elemental. El llibre parteix del 2n grau d’El meu llibre de Música d’Ireneu Segarra i de l’adaptació que en va fer Santi Riera titulada Llenguatge Musical Primer. Distribuïm el curs en nou unitats que podrien correspondre, depenent de la dedicació lectiva, als nou mesos de l’any acadèmic. A cada unitat hi ha els següents apartats: cançó i anàlisi, reconeixement auditiu, entonació, polirítmia, cant a dues veus, lectures en clau de sol i clau de fa, exercicis tècnics d’aspectes teòrics i propostes d’audició, tots com elements que ens poden orientar en el treball que farem amb els nens. Sempre entenent que cada exercici requereix el treball directe, mental i sensorial previ, és a dir, abans de la plasmació en el llibre de text, per tal d’assegurar-ne la comoditat i la naturalitat en el moment de fer-lo servir. L’èxit dependrà sobretot dels procediments no escrits amb què cada mestre interpreti les diferents propostes per fer-ne un treball creatiu i musical.