Parla Local (dites, refranys...)

El gest nostre de cada dia

El gest nostre de cada dia
"Aquesta obra és una reflexió, a mig camí entre l’assaig i la recerca, sobre el gest com a mecanisme comunicatiu i com a patrimoni bàsic de la cultura popular, una idea que en part es desprèn ja del recull pioner de Joan Amades «El gest a Catalunya» (1957). En l’estudi s’analitza, en particular, la...

PVP: 13,00€

—————

Folklore de la Pagesia

Folklore de la Pagesia
"Recull d'uns articles oblidats de Serra i Boldú, ben interessants per a l'estudi de la cultura popular catalana en els seus diversos aspectes. " Recull d'articles publicats a la revista "Agricultura",  molt poc coneguts, però on trobareu diferents dites, refranys, cançonetes, "rondalles" de...

PVP: 6,60€

el Nostre refranyer

el Nostre refranyer
proverbis, dites i locucions "Ser de quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Veges si talla: ganivet de fusta, esmolat amb palla. Li pegà en la figa i era el mascle...Però no sempre som ni tan bròfecs ni tan destarifats; també diem:No deixes senda vella per novella, perquè, segons pareix,...

PVP: 25,00€

—————

Saviesa Popular

Saviesa Popular
Nou recull de Refranys i frases fetes "Per què, a hores d‛ara, un altre llibre de refranys, d‛expressions i de frases fetes? No és una pregunta retòrica. De llibres de refranys, ja n‛hi ha. És el fet, però, que recursos expressius i comunicatius com aquells de què s‛ocupa aquest volumet, cada...

PVP: 20,00€

El parlar de Càlig

El parlar de Càlig
Anàlisi fonètica, morfològica, sintàctica i lèxica "El parlar de Càlig és un estudi monogràfic que descriu i analitza la llengua parlada en aquesta localitat del Baix Maestrat. L’esmentada comarca, des del punt de vista geolingüístic, desperta un gran interés en el món de la dialectologia, ja que...

PVP: 20,00€

—————

Núvols, boires i vents

Núvols, boires i vents
els noms populars del Baix Empordà "Ja fa més de vint anys que Albert Manent tenia l’objectiu d’aplegar els noms populars dels núvols, les boires i els vents a Catalunya. Amb l’ajuda d’en Joan Cervera i de diversos col·laboradors va aconseguir publicar una vintena de volums referents a diferents...

PVP: 12,00€

Lo llibre

Lo llibre
" Un llibre que sorgeix a través del grup de Facebook Paraules Ebrenques, el qual compta amb la participació de més de 6.000 persones que aporten i adjunten cada dia expressions, paraules, dites i curiositats del nostre parlar.  Aquest llibre, escrit amb clau d'humor, i amb un disseny...

PVP: 12,90€

—————

Per què diem?

Per què diem?
L'origen de 100 dites populars "Us heu preguntat mai per què utilitzem, de manera espontània, expressions com ara afluixar la mosca, escampar la boira opassar per la pedra?  Per què ens referim a l’any de la picor o a la quinta forca? Per què som de la...

PVP: 18,00€

Paraules que treballen el fang

Paraules que treballen el fang
Recull de mots i locucions dels oficis de Terrisser i rajoler. Aquest llibre recull les paraules i locucions propies dels terrisers i de l'ofici de rajolers, recollides a la població de Quart (Gironès), i que reflecteixen el vocable de dos oficis arrelats fins a dia avui.   "L’obra és...

PVP: 12,90€

—————

Paraula de Tecla

Paraula de Tecla
Un interessant diccionari de paraules de la festa, i evidentement tenint com a referència les Festes de Santa Tecla "Si hi ha un esdeveniment en què tot Tarragona s’aboca col·lectivament cap a una il·lusió comuna, aquest és sens dubte Santa Tecla. Any rere any, des de fa segles, la ciutat s’omple...

PVP: 16,00€

Els 100 refranys més populars

Els 100 refranys més populars
Arran d'una votació popular per internet, l'any 2010 es van arreplegar els 100 refranys més populars d'aquell moment, aquesta votació va acabar amb aquest llibre on a més de recopilar els refranys, també se n'explica el significat, curiositats i possibles orígens, autors de la literatura catalana...

PVP: 6,95€

—————

Diccionari de renecs i Paraulotes

Diccionari de renecs i Paraulotes
És un recull de tot tipus d'exertacions, blasfèmies, flastomies, imprecacions, malediccions, injúries, insults, invectives, fàstics, blasmes, penjaments, vituperis, improperis, retrets, amenaces, paraules gruixudes, malsonants, i despectives, sobrenoms, malnoms, interjeccions i mots i expressions...

PVP: 22,87€

Famílies Tradicionals de Benicarló

Famílies Tradicionals de Benicarló
Cinquanta renoms (Volum I) "Els renoms de veïns i veïnes de Benicarló formen part de la nostra cultura com a poble, formen part de la riquesa lingüística i creativa i són una part fonamental de la memòria col·lectiva de la societat. I és que cada renom particularitza algun tret característic de la...

PVP: 25,00€

—————

L'escudella + El Diner

L'escudella  + El Diner
Amb la compra del llibre de l'Escudella us regalem el del Diner. "L'escudella" de Joan Amades, un llibre que lluny d'explicar-nos com és fa una bona escudella (per això us recomanem el Carnet de cuina), ens apropa a dites, costums, refranys satítics i tota una cultura a l'entorn d'un plat que...

PVP: 20,00€ 8,00€

Jocs i moixonies

Jocs i moixonies
"Les autores fa més de vint anys que recopilen el saber popular en la seva manifestació més genuïna i espontània: el joc, la contarella, el refrany, la cançó...  Així, aquest llibre ens ofereix una mostra d’allò que podia aprendre un nin mallorquí al llarg de la seva infantesa, des dels...

PVP: 14,00€

—————

—————