Bous de Mort

Bous de Mort
  • editorial: Arola editors
ISBN: 9788415248026
Preu sense IVA: 22,12€
Preu (IVA inclòs): 23,00€
Núm. de llibres que tenim: 1
Disponibilitat: El tenim

El Corre Bou de Cardona i la cultura Popular Taurina de Catalunya

L’eix fonamental d’aquest treball el constitueix la celebració centenària del Corre de Bou de Cardona, alhora que ens ofereix una panoràmica general de la cultura popular taurina de Catalunya. El lloc central l’ocupen les categories relatives a la tradició i la modernitat, a partir de les quals es ressegueixen qüestions clau com ara l’aparició del toreig professional i la corrida comercial, o les transformacions dels espais de celebració.

(10è premi Joan Amades)

—————