El Ball Cerdà - El ball de Faixes (Atles de la Dansa Tradicional Catlana III)

El Ball Cerdà - El ball de Faixes (Atles de la Dansa Tradicional Catlana III)
  • editorial: Altafulla
ISBN: 8479000910
Preu sense IVA: 10,58€
Preu (IVA inclòs): 11,00€
Núm. de llibres que tenim: 1
Disponibilitat: El tenim

"Dos tipus de balls ben diferenciats: el ball cerdà i el ball de faixes. El ball cerdà ha estat objecte d'especial atenció en el sentit de desvincular-lo del grup de variants del ball pla, on tradicionalment l'havien situat els nostres folkloristes clàssics. L'anàlisi de la seva mobilitat geogràfica constitueix una proposta original per explicar algunes de les seves característiques. Els balls de faixes son un interessant element folklòric, emparentat amb altres formes amb les quals, aparentment, no té cap relació. Tant per aquest fet, que s'estudia en detall, com per la seva reduïda àrea d'implantació, aquest petit grup de balls mereixia una anàlisi."

—————