Passió Medieval de Cervera

Passió Medieval de Cervera
  • editorial: Passio de Cervera
ISBN: AD2390
Preu sense IVA: 9,62€
Preu (IVA inclòs): 10,00€
Núm. de llibres que tenim: 2
Disponibilitat: El tenim

Del passat als nostres dies

En aquest llibret editat en motiu de la posada en escena el 2016 de la Passió Medieval de Cervera, hi trobareu articles que us contextualitzaran la Passió de Cervera, els seus antecedents històrics, l'escenografia, la música, i la direcció de la posada en escena d'aquesta obra medieval al 2016.
A més hi trobareu el text del "Misteri de la Santíssima passió de Crist de Pere Ponç i Baltasar Sança" text editat per Eulàlia Duran i adaptat per Montserrat Pont.

—————