Tat ! - Moixaines

Tat ! - Moixaines
  • editorial: Arola editors
ISBN: 9788492839674
Preu sense IVA: 24,04€
Preu (IVA inclòs): 25,00€
Núm. de llibres que tenim: 1
Disponibilitat: El tenim

Recull de moixaines, jocs i cançons per a infants (inclou cd)

És una compilació de 107 propostes procedents del folklore català que aplega: moixaines, jocs, jocs dansats, recitats i cançons. Han estat triats per ser treballats amb nens molt petits, preferentment nadons i nens d’un, dos i tres anys d’edat.

Cada proposta està organitzada a mode de fitxa que inclou:

• el text i el ritme del recital o la melodía de la cantarella;

• una explicació de com es juga o com es fa la moixaina;

• una enumeració dels continguts més evidents que treballa cada proposta, especialment els relacionats amb els àmbits de comunicació, afectivitat, llenguatge, cos i moviment, i música;

• un text de caire pedagògic amb recomanacions i propostes d’ampliació del joc o moixaina descrits.

Acompanya el llibre un CD amb l’enregistrament de totes les propostes.

El llibre està pensat per a pares, mares, educadores, mestres, oncles, avis i qualsevol altre adult que tingui un infant al seu càrrec. Vol ser una eina que faciliti un repertori i unes propostes per treballar-lo fàcilment i immediatament.

Tots els infants necesiten un adult que els ensenyi i els faci jugar.

—————