El turisme abans del turisme

Categoria:
Comparteix-ho!

Descripció

Deu estudis relacionats amb el turisme. De les activitats turístiques abans i després del que coneixem com a fenomen turístic de masses. Els protagonistes, les etapes i el territori. Els tres primers treballs se centren en el desenvolupament del poble des del 1890 a 1940. El quart analitza el turisme a Capdepera durant la Segona República, el cinquè el personatge singular de Jack Bilbo, el sisè és un relat sobre cinc generacions d’una família francesa i la resta de treballs tracten sobre publicacions