El Parlar del Pallars

El Parlar del Pallars
  • editorial: Garsineu
  • any: 2014
  • autor/a: Pep Coll
ISBN: 9788494173462
Preu sense IVA: 14,42€
Preu (IVA inclòs): 15,00€
Núm. de llibres que tenim: 1
Disponibilitat: El tenim

"El parlar del Pallars presenta una visió molt documentada i fins i tot divertida sobre el dialecte pallarès.

N'exposa els tretes fonètics, morfològics i sintàctics, alhora que reflexiona sobre el seu futur

Espacial interès mereixen els apartats dedicats al lèxi i a la fraselogia, atès que el nombre de mots i de locucions i frases fetes supera llargament el miler i que bona part d'ells són inèdits".

—————